21
Ene
2015
0
Eva Bach Cobacho

Sedueix-te per seduir. Viure i educar les emocions.

(2002) Barcelona, Edicions 62.

Seduir-se un mateix és el punt de partida per ser capaç de seduir i engrescar els altres, i gaudir conjuntament de la vida i de les relacions. Les vivències emocionals són singulars i condicionen la nostra actitud davant la vida. Aquest llibre pretén afavorir la capacitat de transformar la pròpia vivència en coneixement, així com el desenvolupament progressiu d’una actitud sana i integradora. En lloc de formular una teoria de les emocions o d’oferir un model d’emocionalitat intel·ligent, s’incideix en els aspectes singulars del desenvolupament personal, per tal que reverteixin en el coneixement propi i en la vinculació afectiva de l’altre. D’aquesta manera, la persona s’implicarà en projectes de transformació social, a partir de grups en els quals se senti acceptada, valorada i útil. L’educació, tant des de la família com des de les institucions educatives, ha de prioritzar i integrar necessàriament aquestes dimensions.

Més info i link de compra en català (edició paper).

Més info i link de compra en català (llibre electrònic).

Més info i link de compra en català (edició butxaca).

Més info i comprar, versió en castellà.