Conferència UVic – Eva Bach – La família com a escola de creixement i resiliència